Home Office

HOME OFFICE är en möbel med en speciell mekanism som gör att luckan kan användas som ett bord, utan att man förlorar utrymmet i skåpets fack. Interiören kan utrustas med hylla, hål för genomföringar och LED-belysning.

Efter att ha kontrollerat genomförbarheten hanterar vi även skräddarsydda lösningar.