Leveransfrågor

Vårt centrallager ligger i Italien och därifrån har vi veckovisa leveranser till Sverige och hem till dig.

Innan du lägger din beställning

Det är alltid en bra idé att mäta om dina nya möbler kan komma in i ditt hem eller inte. Därför har vi sammanställt en liten guide så att du enkelt kan kontrollera om dina möbler kan ta sig till önskad destination, (Mått finner du under varje produkt). Det vore väldigt olyckligt om soffan inte ens kommer in genom dörren.

Leveransmetoder och ansvar

Vi erbjuder fri frakt till trottoarkant på alla beställningar. Inbärning kan köpas till för 750–2000 kr beroende på postnummer och vikt.

Vi har två leveransalternativ för större möbler. Läs noga instruktionerna för respektive alternativ så att du vet vad som ingår och vilket som är ditt ansvar.

Leverans av möbler till trottoarkant (fri frakt)

 • Conway levererar till tillgänglig port/trottoarkant
 • Conway aviserar mottagaren per sms för bokning av leveransdag och tid
 • In- & uppbärning är INTE inkluderat

Leverans med inbärning (tillkommande kostnad)

 • Dina möbler levereras utav två personer som bär in dem till lättillgängligt och anvisat rum
 • CONWAY aviserar mottagaren per sms för bokning av leveransdag och tid

Ditt ansvar oavsett leveransmetod

 • Anträffbar på det angivna telefonnumret och vara plats på leveransadressen
 • I god tid innan informera direkt till leverantören om det är något som kan försvåra leveransen, exempelvis svår framkomlighet på vägen, vägbom eller kod
 • Avbeställning av bokad leverans ska ske senast 24h innan bokad leverans. Avgift tillkommer vid utebliven leverans eller misslyckat leveransförsök orsakat av kund.*
 • Syna godset för eventuella transportskador och notering ska ske på leveranskvittensen/Conway’s följesedel
 • Uppackning och bortforsling av emballage/gamla möbler är INTE inkluderat

Ditt ansvar vid leverans MED inbärning utöver ovan nämnt

 • Mäta så varan kan levereras in i rummet i sin originalförpackning. Det innebär att produkten ska kunna passera trappor, dörröppningar, entréer och liknande.
 • Se till att ytan som ska passeras är täckt för att undvika skador och smuts. Chaufförerna får av säkerhetsmässiga skäl inte ta av sina skor under leverans av varorna. Eventuell täckning av golv är därför ditt ansvar och ska vara förberett innan leveransen sker
 • Compact Living Store kan inte ställas ansvariga för eventuell rengöring av golv eller mattor vid bristfällig täckning av området

*Vid bokad leverans som inte genomförs på grund av att du inte finns tillgänglig eller om Conway av annan anledning på grund av dig inte kan genomföra leveransen kommer en avgift att debiteras. Vi besitter rätten att debitera detta i efterhand vid utebliven leverans orsakad av dig som kund.

Ditt ansvar vid leverans MED installation utöver ovan nämnt

Diskmaskin

 • Innan installation av diskmaskin ska kunden säkerställa att golvet under diskmaskinen
  är plant med övrigt golv i rummet. Golvsockel samt köksskåp skall vara borttagna
  med anledning att eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan innebära att
  den inte ligger i linje med köksskåpen.
 • Vid kallvattenanslutningen ska det finnas en fungerande avstängningsventil med
  manöveranordning, exempelvis ballofix. Om det gäller installation av en diskmaskin
  till blandare ska blandaren vara anpassad med avstängningsventil. Det utförs endast
  installationer av diskmaskin på kallvattenanslutning.
 • Innan installation ska hål för slangar och elkabel vara förborrat i köksskåpet med en
  dimension på minst 10 cm.
 • Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta köps separat och ska vara
  oskadat och vattentätt.
 • Montering av frontlucka eller frontdörr ingår inte vid installation av en hel-eller
  halvintegrerad produkt. I dessa fall är det en tilläggstjänst som köps separat.

Torktumlare och Tvättmaskin

 • Installation av tvättmaskin och/eller torktumlare behöver ske i ett våtutrymme med
  golvbrunn. Eluttag för stickpropp ska föregås av en jordfelsbrytare.
 • En fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, ska
  finnas vid kallvattenanslutningen. Det bör även finnas en godkänd avloppsanslutning i
  överensstämmelse med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin
  utförs endast på kallvattenanslutning.
 • För optimal drift ska torkskåp och torktumlare med frånluftsfunktion placeras i
  närhet av avsedd ventil.
 • Det ska säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering vid
  installation av torktumlare och tvättmaskin i tvätt-pelare. Vid pelarmontage är
  förhöjningssockel inte godkänt.

Inbyggnadsugn och häll

 • Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme där din produkt ska installeras. Max
  0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag
  eller kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
 • Vi genomför endast installation på framdraget eluttag eller kopplingsdosa med, för produkten, avsedd spänning.
 • Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd
  produktsladd ska finnas tillgänglig vid installation av induktionshäll. Observera att
  produktsladd inte alltid medföljer alla produkter.

Kyl och Frys

 • Det ska finnas en fungerande avstängningsventil med manöverordning, exempelvis
  ballofix, i de fall kyl-eller frysskåpet har en vattenanslutning. I bruksanvisningens
  information ser du hur produktplaceringen påverkas av slangarnas längd. Installation
  av vattenanslutna kyl/frysskåp utförs endast på kallvattenanslutning.
 • För att vattenanslutna kyl/frysskåp ska kunna placeras i våg krävs det att golvet under
  produkten är plant med övrigt golv. Ett läckageskydd ska placeras under produkten.
  Detta ska vara oskadat och vattentätt. Läckageskydd köps separat.
 • Vid installation av kyl/frysskåp utan vattenanslutning krävs inte ett plant golv. Detta
  är dock en rekommendation ändå. Ett läckageskydd ska placeras under produkten.
  Läckageskydd köps separat
 • Det kan finnas möjlighet att hänga om kyl-eller frysdörren så den öppnas från andra hållet.
  Detta är en tilläggstjänst som köps separat.
 • Montering av frontlucka eller dörrfront ingår inte vid installation av hel-eller
  halvintegrerad produkt. Detta är en tilläggstjänst som köps separat.

Spis

 • Säkerställ att det är rätt spänning framdraget till din nya spis. Gör detta genom att
  undersöka säkerhetsskåpet och se hur många säkringar som är för spisen. 1 säkring
  är 230 V, 3 säkringar är 400 V.
 • Kontrollera att platsen där spisen ska installeras har tillräckligt med utrymme för
  produkten. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett
  fungerande eluttag eller kopplingsdosa.
 • Vi genomför endast installation på framdraget eluttag eller kopplingsdosa med, för produkten, avsedd spänning.
 • Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd
  produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionsspis. Observera att
  produktsladd inte medföljer alla produkter.

Leverans med UPS

För leverans av enstaka produkter av mindre storlek (bord, stolar, tillbehör etc.) sker leveransen med UPS och levereras till port.

Eventuella transportskador

Våra möbler är väl inpackade i plast och kartong. Skulle emballaget visa sig vara skadat vid leverans eller visar synliga tecken på defekt ska det noteras på Conway’s följesedel. Om transportskadan upptäcks först senare skall det reklameras till oss senast 5 dagar efter mottagandet.

Force majeure

Vi strävar efter att hålla de avtalade leveranstiderna. Skulle vi bli tvungna att avbryta en leverans på grund av extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, kommer du inte att bli berättigad till ersättning. Vid avbeställning av leverans på grund av extraordinära omständigheter kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och omboka ditt leveransavtal.

Med “Extraordinära omständigheter” menar vi: Situationer där en händelse inte kunde ha undvikits med alla rimliga åtgärder. Särskilt när det gäller meteorologiska förhållanden som är oförenliga med den särskilda leveransvägen och säkerhetsrisker eller strejker som påverkar transporten.

Choose Your Location

Hittar du inte det du letar efter?
Sök efter produkt, artikelnr, märke etc. Tryck sedan "Enter"
Shopping Cart
Inga produkter tillagda i kundvagnen.
Fortsätt handla